Skip to main content

Patti Valkenburg lid van de KHMW

18 March 2016

 Patti Valkenburg is met ingang van maart 2016 benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

De KHMW opgericht in 1752 en daarmee het oudste ‘geleerde genootschap’ in Nederland,  heeft als doelstelling om de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. 

Dit doet de maatschappij onder meer door het toekennen van prijzen en stipendia aan veelbelovende studenten en wetenschappers. De KMHW telt 450 wetenschappelijke leden die worden op gekozen op voordracht van zittende leden. 

Voor informatie over de benoemingen in 2016: 

http://www.khmw.nl/actueel/benoemingen-2016/233