Skip to main content

Television Mediation Scale

Description

15-item scale that measures three styles of television mediation: restrictive mediation, active (or instructional) mediation, and social coviewing. The scale has been used among Dutch and US parents (Warren, 2005). Cronbach alphas for the three subscales that have been found are consistently high. They have varied from .79 to .91 among Dutch and American parents.

Location

Valkenburg, P. M., Krcmar, M., Peeters, A., & Marseille, N. M. (1999). Developing a scale to assess three styles of television mediation: “restrictive mediation,” “instructive mediation,” and “social coviewing.” Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43, 52-66.

References

Warren, R. (2005). Parental Mediation of Children's Television Viewing in Low-Income Families. Journal of Communication, 55, 847-863.

Instructions

We would like to ask you how you and your child watch television at home. Below you will find a number of questions about how you and your child watch television at home. Can you indicate how often you act in each of the following ways?
(Response options: never, rarely, sometimes, often)

How often do you...
Active mediation
...try to help your child understand what s/he sees on TV?
...point out why some things actors do are good?
...point out why some things actors do are bad?
...explain the motives of TV characters?
...explain what something on TV really means?
Restrictive mediation
...say to your child to turn off TV when s/he is watching an unsuitable program?
...set specific viewing hours for your child?
...forbid your child to watch certain programs?
...restrict the amount of child viewing?
...specify in advance the programs that may be watched?
Social coviewing
...watch together because you both like a program?
...watch together because of a common interest in a program?
...watch together just for the fun?
...do you watch your favorite program together?
...do you laugh with your child about the things you see on TV?

Omschrijving

15-puntsschaal die de drie stijlen van televisiemediatie meet: actieve televisiemediatie; restrictieve mediatie en sociaal samenkijken. De schaal is gebruikt onder Nederlandse ouders en Amerikaanse ouders (Warren,2005). De Cronbach's alpha voor de schalen zijn consistent hoog en variëren van .79 tot .91 onder Nederlandse en Amerikaanse ouders.

Bron

Valkenburg, P. M., Krcmar, M., Peeters, A., & Marseille, N. M. (1999). Developing a scale to assess three styles of television mediation: “restrictive mediation,” “instructive mediation,” and “social coviewing.” Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43, 52-66.

Instructie

We willen u vragen hoe u en uw kind thuis televisiekijken. Onderstaand vindt u een aantal vragen hierover. Kunt u aangeven bij elke vraag hoe vaak u dit doet.

Hoe vaak... (nooit, bijna nooit, soms en vaak)
Actieve mediatie
...legt u uw kind uit wat er op in een televisiefilm of –serie gebeurt?
...legt u uw kind uit waarom bepaalde dingen die een acteur doet goed zijn?
...legt u uw kind uit waarom bepaalde dingen die een acteur doet verkeerd zijn? 
...legt u aan uw kind uit waarom een tv figuur iets doet of juist niet doet?
...legt u uw kind uit wat iets op televisie echt betekent?
Restrictieve mediatie
...zegt u dat de tv uit moet als uw kind naar een ongeschikt programma kijkt? 
...bepaalt u tijden waarop uw kind wel en niet tv mag kijken?
...verbiedt u uw kind naar bepaalde tv-programma’s te kijken?
...beperkt u de kijktijd van uw kinderen? 
...geeft u van tevoren aan naar welke programma’s uw kind mag kijken?
Sociaal samenkijken
...kijkt u samen met uw kind omdat jullie hetzelfde programma leuk vinden? 
...kijkt u met uw kind naar een programma uit gezamenlijke interesse?
...kijkt u voor uw plezier samen met uw kind naar een televisieprogramma?
...kijkt u samen met uw kind naar jullie favoriete programma? 
...moet u samen met uw kind lachen om dingen die u op televisie ziet?