Skip to main content

Parent-Child Consumer Communication

Description

14-point scale that measures two styles of parent-child communication about consumer issues: concept-oriented consumer communication (7 items, Cronbach’s alpha = .79) and socio-oriented consumer communication (7 items, Cronbach’s alpha = .77). The scale is based on the original Family Communications Patterns scale developed by Chaffee et al. (1971) and has been used among Dutch parents.

Location

Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2005). Parental mediation of undesired advertising effects.Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49, 153-165.

References

Chaffee, S. H., McLeod, J. M., & Atkin, C. K. (1971). Parental influences on adolescent media use.American Behavioral Scientist, 14, 323-340.

Instruction

We would like to ask you how you deal with your child’s consumer behavior. Can you indicate how often you act in each of the following ways? 
(Response options: never, rarely, sometimes, often)

How often do you tell your child...
Concept-oriented consumer communication
…that every member of your family should have some say in family purchase decisions?
…to give his/her opinion when discussing family purchases?
…to give his/her opinion about products and brands?
…that you respect his/her expertise on certain products and brands?
…that you consider his/her preferences when making a purchase?
…to consider the advantages and disadvantages of products and brands?
…that (s)he can codecide when you make purchases for him/her?
How often do you tell your child...
Socio-oriented consumer communication
…that you know which products are best for him/her?
…not to argue with you when you say no to their product request?
…that you expect him/her to accept your decisions about product purchases?
…which products are or are not purchased for the family?
…which products (s)he should or should not buy?
…that you have strict and clear rules when it comes to product purchases?
…the (s)he is not allowed to ask for products?

Omschrijving

14-puntsschaal dat twee communicatiestijlen tussen ouders en kinderen over consumptiekwesties meet: concept-georiënteerde consumentencommunicatie (7 vragen, Cronbach’s alfa = .79) en sociaal-georiënteerde consumentencommunicatie (7 vragen, Cronbach’s alfa = .77). De schaal is gebaseerd op het oorspronkelijke ‘Family Communcations Patterns’ schaal ontwikkeld door Chaffee et al. (1971) en is gebruikt onder Nederlandse ouders.

Bron

Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2005). Parental mediation of undesired advertising effects. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49, 153-165.

Referenties

Chaffee, S. H., McLeod, J. M., & Atkin, C. K. (1971). Parental influences on adolescent media use. American Behavioral Scientist, 14, 323-340.
Buijzen, M. (2009). The effectiveness of parental communication in modifying the relation between food advertising and children’s consumption behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 27, 105-121.

Instructie

We willen graag weten hoe u omgaat met het consumentengedrag van uw kind. Kunt u bij iedere vraag aangeven hoe vaak u op de betreffende manier met uw kind omgaat?
(Antwoordmogelijkheden: nooit, af en toe, soms, vaak)

Hoe vaak zegt u tegen uw kind…
Concept-georiënteerde consumentencommunicatie
…dat alle gezinsleden wat te zeggen hebben bij beslissingen over gezinsaankopen?
…zijn/haar mening te geven bij het bespreken van gezinsaankopen?
…zijn/haar mening te geven over producten en merken?
…dat u zijn/haar deskundigheid over producten en merken serieus neemt?
…dat u rekening houdt met zijn/haar voorkeuren bij eventuele aankopen?
…om de voor- en nadelen van producten te bespreken?
…dat hij/zij mag meebeslissen als u iets voor hem/haar koopt?
Sociaal-georiënteerde consumentencommunicatie
…dat u weet welke producten het beste voor hem/haar zijn?
…om niet in discussie te gaan als u een verzoek om een product weigert?
…dat u verwacht dat hij/zij zich neerlegt bij uw beslissingen over aankopen?
…welke producten wel en niet worden gekocht voor het gezin?
…welke producten hij/zij wel en niet mag kopen?
…dat u strenge en duidelijke regels hebt als het gaat om de aankoop van producten?
…dat hij/zij niet om producten mag vragen?