Skip to main content

Advertising mediation scale

Description

10-item scale that measures two styles of television advertising mediation: active mediation (5 items, Cronbach’s alpha = .80) and restrictive mediation (5 items, Cronbach’s alpha = .73). The scale has been used among Dutch parents.

Location

Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2005). Parental mediation of undesired advertising effects. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49, 153-165.

Instruction

Below you will find a number of questions about television advertising. We would like to ask you how you deal with advertising directed at your child. Can you indicate how often you act in each of the following ways?
(Response options: almost never, sometimes, often)

How often do you tell your child...
Active advertising mediation
…that advertising depicts products as better than they really are?
…that advertising does not always tell the truth?
…that the purpose of advertising is to sell products?
…that not all advertised products are of good quality?
…that some advertised products are not good for children?
Restrictive advertising mediation
…to turn of the television when (s)he is watching commercials
…that (s)he should not watch commercial networks because they broadcast too many commercials?
…to switch to a channel that broadcasts fewer commercials?
…that (s)he should not watch television advertising at all?
…to watch specific networks that broadcast relatively few commercials?

Omschrijving

10-puntsschaal die twee stijlen van tv-reclamemediatie meet: actieve reclamemediatie (5 vragen, Cronbach’s alfa = .80) en restrictieve reclamemediatie (5 vragen, Cronbach’s alfa = .73). De schaal is gebruikt onder Nederlandse ouders.

Bron

Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2005). Parental mediation of undesired advertising effects. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49, 153-165.
Buijzen, M. (2009). The effectiveness of parental communication in modifying the relation between food advertising and children’s consumption behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 27, 105-121.

Instructie

Hieronder ziet u een paar vragen over televisiereclame. We willen graag weten hoe u met op uw kind gerichte reclame omgaat. Kunt u bij iedere vraag aangeven hoe vaak u op de betreffende manier met reclame omgaat?
(Antwoordmogelijkheden: bijna nooit, soms, vaak)

Hoe vaak zegt u tegen uw kind…
Actieve reclamemediatie
…dat reclame spullen veel mooier laat lijken dan ze in werkelijkheid zijn?
…dat reclame niet altijd de waarheid vertelt?
…dat het de bedoeling van reclame is om producten te verkopen?
…dat bepaalde spullen in de reclame van slechte kwaliteit zijn?
…dat sommige producten in de reclame niet voor hem/haar geschikt zijn?
Restrictieve reclamemediatie
…om de televisie uit te zetten als hij/zij naar reclame kijkt?
…dat hij/zij niet naar commerciële zenders mag kijken omdat er teveel reclame op is?
…om over te schakelen naar een andere zender, waarop niet zoveel reclame is?
…dat hij/zij niet naar reclame op televisie mag kijken?
…naar televisiezenders te kijken waarop niet zoveel reclame is?