Skip to main content

Promotie: Online sociaal contact en de vorming van zelfvertrouwen

23 November 2016

Online communicatie draagt bij aan het zelfvertrouwen van adolescenten. Dit is een van de bevindingen van het onderzoek waarop Maria Koutamanis op woensdag 23 november 2016 promoveert bij de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek naar de relatie van online communicatie op  de psychosociale ontwikkeling van adolescenten laat verder zien dat de online interactie met leeftijdsgenoten een manier kan zijn voor adolescenten om hun sociale vaardigheden te oefenen. Deze vaardigheden gebruiken zij dan weer in offline situaties.  

Ondanks de overheersend positieve effecten, kan een kleine groep adolescenten echter wel negatieve consequenties ervaren van negatieve online feedback.  Zo lopen jongens, oudere adolescenten, adolescenten die meer sensatie zoeken en adolescenten die problemen in sociale contacten ervaren meer kans om tot deze risicogroep te behoren.

Mw. M. Koutamanis: Psychosocial Consequences of Adolescents’ Online Communication.
Promotoren zijn prof. dr. P.M. Valkenburg en prof. dr. J. Peter. Copromotor is dr. H.G.M. Vossen (UU).

Tijd en locatie  
De promotieplechtigheid vindt plaats op woensdag 23 november 2016 om 14:00 uur. Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam.

Lees  hier het volledige proefschrift