Skip to main content

Pubers lijken vergroeid met hun smartphone, is dat een vloek of zegen?

02 January 2023

Tim Fierant interviews Patti Valkenburg over de voor- en nadelen van de smartphone. het stuk is verschen in de Leeuwarder Courant, de tekst is hier te lezen.