Skip to main content

Short Triangular Love Scale for Adolescents and Adults

Description

12-item scale that measures three elements of love: passion, intimacy and commitment. The scale is adapted from the triangular love scale for adolescents (Overbeek et al., 2007). The current scale can be used among adolescents and adults (Adolescent/Youth: 12-17 years of age; Adult: 18 years of age or older). Three versions are available depending the respondent’s  relationship status. Cronbach’s alphas for the three subscales are high. 

Location

Sumter, S.R., Valkenburg, P.M., & Peter, J. (2013). Perceptions of Love across the Lifespan: Differences in Passion, Intimacy, and Commitment. International Journal of Behavioral Development, 37, 417-427.

Reference

Overbeek, G., Ha, T., Scholte, R., de Kemp, R., & Engels, R. (2007). Brief report: Intimacy, passion, and commitment in romantic relationships – Validation of a ‘triangular love scale’ for adolescents. Journal of Adolescence30, 523–528.

Filter question

We recommend to include the following filter question. Please describe your current relationship status?
a. I am currently dating, married or in a stable relationship - Go to version 1
b. I currently don't have a partner, but I have dated, been married or had a stable  relationship - Go to version 2          
c. I have never dated nor been in a stable relationship - Go to version 3

Instructions

We want to know what you think about love and relationships. Please indicate
how much the statements below apply to you. (Response options: very true, true, partly true/partly untrue, untrue, very untrue)

Version 1 - in romantic relationship

Adolescents are asked to think about the person they  are currently dating or are in a relationship with. Adult are asked to think about their (marital) partner.

Passion
I feel a strong attraction to my partner.
I feel sexually aroused by my partner.
I find my partner sexually attractive.
My partner and I clearly show each other our love.

Initmacy
My partner and I always tell each other personal things.
I tell my partner everything.
My partner and I tell each other all our secrets.
My partner understands how I feel.

Commitment
I want my relationship to be neverending.
I never want to have another partner.
I want the relationship with my partner to last forever.
I am rather with my partner than with anyone else.

Version 2 - with romantic relationship experience, but currently not involved

Adolescents are asked to think about their former girlfriend or boyfriend. Adults are asked to think about their former (marriage) partner.

Passion
I felt strongly attracted to my partner.
I felt sexually aroused by my partner.
I found my partner sexually attractive.
My partner and I clearly showed each other our love.

Intimacy
My partner and I always told each other personal things.
I told my partner everything.
My partner and I told each other all our secrets.
My partner understood how I felt.

Commitment
I wanted my relationship to be neverending.
I never wanted to have another partner
I wanted the relationship with my partner to last forever.
I was rather with my partner than with anyone else.

Version 3 - with no romantic relationship experience

Adolescents are asked to think about a future girlfriend/boyfriend. Adults are asked to think about a future (marriage)partner.

Passion
I want to feel strongly attracted to my partner.
I want to feel sexually aroused by my partner.
I want to find my partner sexually attractive.
My partner and I will clearly show each other our love.

Intimacy
My partner and I always will tell each other personal things.
I will tell my partner everything.
My partner and I will tell each other all our secrets.
My partner will understand how I feel.

Commitment
I would want my relationship to be never-ending.
I would never want to have another partner. I would want the relationship with my partner to last forever.
I would rather be with my partner than with anyone else. 

Beschrijving

12-deelse schaal die drie elementen van liefde meet: passie, intimiteit en commitment. De schaal is aangepast vanuit de driehoekige liefdesschaal voor adolescenten (Overbeek et al., 2007). De huidige schaal kan gebruikt worden onder adolescenten en volwassenen (adolescent/jeugd: 12-17 jaar oud; volwassene: 18 jaar oud of ouder). Er zijn drie versies beschikbaar, afhankelijk van de relatiestatus van de respondent. Cronbachs alfa’s voor de drie subschalen zijn hoog.

Bron

Sumter, S.R., Valkenburg, P.M., & Peter, J. (2013). Perceptions of Love across the Lifespan: Differences in Passion, Intimacy, and Commitment. International Journal of Behavioral Development, 37, 417-427.

Referentie

Overbeek, G., Ha, T., Scholte, R., de Kemp, R., & Engels, R. (2007). Brief report: Intimacy, passion, and commitment in romantic relationships – Validation of a ‘triangular love scale’ for adolescents. Journal of Adolescence30, 523–528.

Filtervraag

We raden aan om de volgende filtervraag bij te voegen. Omschrijf je huidige relatiestatus?
1. Ik heb op dit moment verkering, ben getrouwd of heb een vaste relatie – Ga naar versie 1
2. Ik heb op dit moment geen partner maar ik heb verkering gehad, ben getrouwd geweest of heb een vaste relatie gehad – Ga naar versie 2
3. Ik heb nooit verkering gehad of een vaste relatie – Ga naar versie 3

Instructies

We willen graag weten hoe je over liefde en relaties denkt. In hoeverre kloppen de volgende stellingen wel of niet voor jou? (Antwoordmogelijkheden: klopt helemaal, klopt, klopt deels wel/deels niet, klopt niet, klopt helemaal niet)

Versie 1 – in een romantische relatie

Adolescenten worden gevraagd aan de persoon te denken waar ze op dat moment verkering of een relatie mee hebben. Volwassenen worden gevraagd te denken aan hun (huwelijks)partner.

Passie
Ik voel me sterk aangetrokken tot mijn partner.
Ik vind mijn partner opwindend.
Ik vind mijn partner seksueel aantrekkelijk.
Mijn partner en ik laten elkaar onze liefde duidelijk zien.

Intimiteit
Mijn partner en ik vertellen elkaar altijd persoonlijke dingen.
Ik vertel alles aan mijn partner.
Mijn partner en ik vertellen elkaar al onze geheimen.
Mijn partner begrijpt hoe ik me voel.

Commitment
Ik wil dat de relatie met mijn partner voor altijd is.
Ik wil nooit een ander dan mijn partner.
Ik wil dat de relatie met mijn partner eeuwig duurt.
Ik wil liever bij mijn partner zijn dan bij iemand anders.

Versie 2 – ervaring met romantische relatie, maar op het moment niet

Adolescenten worden gevraagd te denken aan hun ex-vriend/vriendin. Volwassen worden gevraagd te denken aan hun ex-(huwelijks)partner.

Passie
Ik voelde me sterk aangetrokken tot mijn partner.
Ik vond mijn partner opwindend.
Ik vond mijn partner seksueel aantrekkelijk.
Mijn partner en ik lieten elkaar onze liefde duidelijk zien.

Intimiteit
Mijn partner en ik vertelden elkaar altijd persoonlijke dingen.
Ik vertelde alles aan mijn partner.
Mijn partner en ik vertelden elkaar al onze geheimen.
Mijn partner begreep hoe ik me voelde.

Commitment
Ik wilde dat de relatie met mijn partner voor altijd was.
Ik wilde nooit een ander dan mijn partner.
Ik wilde dat de relatie met mijn partner eeuwig duurde.
Ik wilde liever bij mijn partner zijn dan bij iemand anders.

Versie 3 – zonder ervaring met romantische relatie

Adolescenten worden gevraagd te denken aan hun toekomstige vriend/vriendin. Volwassenen worden gevraagd te denken aan hun toekomstige (huwelijks)partner.

Passie
Ik wil me sterk aangetrokken voelen tot mijn partner.
Ik wil mijn partner opwindend vinden.
Ik wil mijn partner seksueel aantrekkelijk vinden.
Mijn partner en ik zullen elkaar onze liefde duidelijk laten zien. 

Intimiteit
Mijn partner en ik zullen elkaar altijd persoonlijke dingen vertellen.
Ik zal alles aan mijn partner vertellen.
Mijn partner en ik zullen elkaar al onze geheimen vertellen.
Mijn partner zal begrijpen hoe ik me voel.  

Commitment
Ik zou willen dat de relatie met mijn partner voor altijd was.
Ik zou nooit een ander dan mijn partner willen.
Ik zou willen dat de relatie met mijn partner eeuwig duurt.
Ik zou liever bij mijn partner zijn dan bij iemand anders.