Skip to main content

Vers van de pers! Een nieuwe empathie en sympathie vragenlijst voor adolescenten (2)

29 October 2014

Onderzoekers van CcaM hebben recent de Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES) gepubliceerd. De AMES is een korte vragenlijst (12 items) die affectieve empathie, cognitieve empathie en sympathie in adolescenten meet. De AMES biedt voordelen boven bestaande empathieschalen en is een nuttig instrument in het onderzoek naar de relatie tussen empathie en gedrag.

In deze validatie-studie bespreken de onderzoekers de ontwikkeling van de AMES en tonen ze aan dat de AMES een betrouwbare en valide maat is om empathie en sympathie te meten in adolescenten.

Veel onderzoekers erkennen dat empathie een cruciale rol speelt in de tienertijd. Zo speelt empathie een belangrijke rol in de ontwikkeling van sociaal gedrag omdat het positief verband houdt met prosociaal gedrag en negatief verband houdt met aggressief gedrag.  Ook voor Jeugd en Media onderzoekers is empathie een belangrijk concept. Empathie kan bijvoorbeeld verklaren waarom tieners bepaalde media voorkeuren hebben. Aan de andere kant kan media ook empathie in tieners beïnvloeden.

Als we naar de literatuur kijken, blijken er maar weinig goede instrumenten voorhanden te zijn om empathie in adolescenten te meten. Sommige instrumenten houden geen rekening met het feit dat empathie uit twee factoren bestaat: een affectieve factor (het delen van iemands emotie) en een cognitieve factor ( het herkennen en begrijpen van iemands emotie). Andere instrumenten verwarren empathie met sympathie. De AMES is ontwikkeld om de bestaande tekortkomingen tegen te gaan. 

De psychometrische eigenschappen van de AMES werden onderzocht in twee studies. In de eerst studie, onder 499 adolescenten (10-15 jaar), werd de factorstructuur van de schaal onderzocht en het aantal items gereduceerd. In de tweede studie, onder 450 adolescenten, werd de test-hertest betrouwbaarheid en de construct validiteit van de AMES (met de IRI, prosociaal gedrag en aggressief gedrag) onderzocht. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door een team van CcaM onderzoekers: Helen VossenJessica Piotrowski, en Patti Valkenburg

Klik hier om het artikel “Development of the Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES)” gepubliceerd in Personality and Individual Differences te lezen. Mocht u meer informatie willen over dit artikel, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Helen Vossen: