Skip to main content

Media en Geweld: Op weg naar een genuanceerdere benadering

06 October 2015

In een commentaar dat zojuist is verschenen in het internationale tijdschrift Perspectives on Psychological Science, roept Patti Valkenburg op tot een meer genuanceerde benadering waar het gaat om onderzoek naar de effecten van mediageweld. 

Valkenburg bespreekt enkele tekortkomingen in het onderzoek naar mediageweld en pleit voor een meer constructief debat tussen wetenschappers die zich hiermee bezighouden.

Lees hier het artikel.