Skip to main content

Patti Valkenburg breekt lans voor open acces publiceren

20 October 2015

In een filmpje van de VSNU, doet Patti Valkenburg een beroep op Nederlandse en Europese universiteiten om zich gezamenlijk in te zetten voor open acces publicatie van wetenschappelijke artikelen.

Via open acces kunnen wetenschappers en andere geïnteresseerden wereldwijd gratis online toegang krijgen tot resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Patti Valkenburg benadrukt dat dit ook in haar onderzoeksveld jeugd en media erg belangrijk is.

Bekijk hier het filmpje en vind meer informatie over open acces op de site van de VSNU.